Ansøgning & Kontakt

En kvalificeret ansøgning har et almennyttigt motiv, der lever op til Brebølfondens formål.

Fonden modtager ansøgninger hele året, og de bliver som udgangspunkt behandlet i maj og december måned. Hvis det skønnes nødvendigt, kan bestyrelsen dog vurdere ansøgninger løbende.

Efter hidtidig praksis har de typiske legatportioner været mellem 50.000 kr. og 500.000 kr.

Det forudsættes normalt at Brebøl Fondens legat omtales af modtager på normal måde og på linje med evt øvrige legater til samme projekt. Til brug herved vedhæftes Brebøl Fondens logo i høj opløsning.

Ansøgninger og øvrige henvendelser til Fonden stiles til:

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond
c/o Klaus Vilstrup
Frederik d. VI’s Alle 2, 2.tv.
2000 Frederiksberg.
Email: bestyrelsen@breboelfonden.dk

Brebølfonden foretrækker ansøgninger per email. (Max 40 MB).