Bestyrelsen

Brebølfondens nuværende bestyrelsesmedlemmer har alle personligt kendt Carsten Brebøl i mange forskellige sammenhænge.

Hanne Brebøl Thorsen er søster til Carsten Brebøl.  Lars Waaler var hans mangeårige forretningsforbindelse og nære ven, og bestyrelsesformand Klaus Vilstrup var hans advokat i shippingmæssige sammenhænge.

Dette kendskab er en stor fordel, for når bestyrelsen går ansøgningerne igennem og skal træffe beslutning om udlodninger, stilles med rette spørgsmålet:

“Ville Carsten have støttet dette formål ?”.