Stiftelse & Formål

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond (”Brebølfonden”) blev stiftet i 1995 af Skibsreder Carsten Brebøl. Fondens stiftelse og formål afspejler Carsten Brebøls dybe interesse for dansk kultur og sprog samt hans natur- og dyreglæde.

Hvert år uddeler Brebølfonden samlede legater på mellem 2 og 5 mio. kr.

Brebølfonden støtter primært organisationer, museer og foreninger, som direkte eller indirekte anvender legatet til gavn for den brede danske befolkning.

Det betyder samtidig, at Brebølfonden ikke yder støtte, hvor enkeltpersoner kan have økonomisk fordel; fx til individuelle rejser, understøttelse eller studieophold, renovering af ejendomme eller andre aktiver i privat eje, eller erhvervsmæssige aktiviteter – uanset et evt. humanistisk formål.

Brebølfonden støtter efter bestyrelsens skøn følgende ligeværdige formål:

  1. Fremme af avlen af Gammel Dansk Hønsehund
  2. Bevarelse af fredede – eller efter bestyrelsens skøn – fredningsværdige landejendomme.
  3. Kunstnerisk eller litterær virksomhed, særligt af humanistisk tilsnit.
  4. Organiseret almennyttig festivitas, der er åben for offentligheden.
  5. Bevarelse af Dansk sprog.

Brebølfondens regnskaber føres og revideres af Danske Bank.